Bắp Hoa Bò Mỹ

310,000

● Xuất xứ: Mỹ
● Nhãn hiệu :Cargill Meat Solutions (100% Authentic with Certification)
● Hạng : Loại cao cấp (USDA Choice)
● Trọng lượng: 0,9kg-1.2Kg/ cục