Cá Thu Mắt Ngọc

Liên hệ

 

  • Đơn vị tính: Túi
  • Khối lượng: 1 Kg
  • Mô tả: Cá đen còn da, còn xương
  • Kích cỡ: kích thước từng miếng không cố định
  • Đóng gói: Hút chân không, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng